Gusto armirane strukture

Kad govorimo o gusto armiranim strukturama, prije svega mislimo na definiciju tzv. “složene” armature kod koje je potrebno uložiti puno vremena za izradu. Pojam “složene” armature također je usko povezan s konstrukcijskim elementima gdje se pojavljuju velika i promjenjljiva opterećenja, kao npr. velike mostne rasponske konstrukcije, visoki stupovi mostova, tunelske cijevi, ljuske…..

Razmaci između pojedinih šipki armaturnog sklopa kod gusto armiranih struktura su često puta manje i od 5 cm, a ponekad preklapanja uzdužnih i poprečnih šipki uzrokuje guste strukture gdje vrlo teško može proći zrno agregata iz betonske mješavine. Za takve armaturne sklopove vrlo često se trebaju primjenjivati i specijalni betoni, kao što su to npr. SCC (samozbijajući betoni) betoni s manjim maksimalnim zrnom ili standardni SCC betoni. Osnovna odlika tih betona je da oni svojim posebnim dizajnom sadrže veću količinu “slobodne”cementne paste koja može popuniti i male prolaze između pojedinih šipki armature te na taj način spriječiti pojavu neželjenih šupljina iza armaturnih šipki. U protivnom, ako se ne upotrebljavaju takvi betoni veće konzistencije, potrebno je uložiti izuzetno puno vremena i energije u pravilno zbijanje betona. U praksi, vrlo često ni to ne daje dobre rezultate ukoliko se radi o izuzetno gustim armaturnim sklopovima.

Posljednji članci