Brzo očvrščujući beton

Ubrzano očvršćavanje betona može se postići upotrebom dodataka - ubrzivača kako bi se postigle visoke rane čvrstoće betona i omogućilo brzo skidanje oplate i manipulacija. Ovakva formula je specijalno razvijena radi uštede vremena na gradilištu skraćivanjem vremena očvršćavanja betona brzim razvojem čvrstoće jednom kada je beton ugrađen.

KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA BETONA

Hidratizacija cementa i očršćivanje betona u prva tri dana je izrazito važno. Jako brzo površinsko sušenje i skupljanje uslijed nekih čimbenika kao što su evaporacija ili vjetar za vrijeme ugradnje mogu dovesti do povećanih vlačnih napona u vrijeme dok beton nije postigao značajniju čvrstoću te dovesti do većih pukotina uslijed sušenja. Rane čvrstoće betona mogu se postići njegovanjem betona u ranoj fazi očvrščavanja, a preporuka je 7 dana. Smanjujući površinska naprezanja smanjuje se mogućnost pukotina. Betoni s visokom ranom čvrstoćom obično sadrže visoke količine cementa koji tada povećavaju mogućnost skupljanja i pojave pukotina.

DIZAJNIRANJE SASTAVA

Sastavni materijali: Postoje dva načina za postizanje visokih ranih čvrstoća u betonu; jedan je s tipom cementa kojem je klinker prilagođen za rane čvrstoće. Drugi je s tipom aditiva kojim se kontrolira vrijeme i način formiranja etringita.

Svojstva u svježem stanju: Moderni beton s brzim očvršćivanjem su rezultat prikladnih kombinacija jakih superplastifikatora koji omogućuju protočnost i čvrstoće, kontrolu hidratizacije i konzistencije te ubrzivača koji omogućuju rane čvrstoće.

Očvrsla svojstva: Komercijalno dostupni proizvodi na tržištu omogućuju graditeljima beton koji postiže čvrstoću između 2 i 4 MPa 4 sata nakon ugradnje.Takvi betoni omogućuju ubrzani okretni ciklus oplate i imaju vrijeme za ugradnju do 90 min.

PRIMJENA

Neke od primjena ovakve vrste betona su: pločnici i kolnici, betonske ploče raznih dimenzija, razni popravci tramvajskih i ostalih pruga, temelji, zidovi.

Posljednji članci