Propusni beton

Beton

Propusni beton, kao što mu i sam naziv govori, ima glavnu namjenu da vodu s betonirane površine propušta u donje slojeve. Zbog svojih karakteristika omogućava da se racionalnije...

 

Proizvodi